ระเบียงภูรีสอร์ท ภูเรือ จังหวัดเลย
เมืองแห่งทะเลภูเขาสุดหนาวในสยา..
เมืองแห่งทะเลภูเขาสุดหนาวในสยามดอกไม้งามสามฤดู

อำเภอภูเรือ ตั้งอยู่บนเทือกเขาสูงที่ทอดแนวยาวสลับม้วนเกลียวดุจระลอกคลื่นจนได้รับสมญานามว่า "ดินแดนแห่งทะเลภูเขา" สภาพภูมิประเทศดังกล่าว ทำให้อำเภอภูเรือมีอากาศเย็นเกือบตลอดทั้งปี โดยเฉพาะช่วงฤดูหนาวระหว่างเดือนธันวาคมไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีจะมีอากาศหนาวเย็นมาก บางปีอุณหภูมิลดลงถึง -4 องศาเซลเซียส จนหลายพื้นที่เกิดการแข็งตัวของน้ำค้างบนยอดหญ้า และกลายเป็นเกล็ดน้ำแข็ง ซึ่งภาษาชาวบ้านเรียกว่า "แม่คะนิ่ง" จนได้ชื่อว่าเป็นดินแดนที่สุดหนาวในสยาม ด้วยความพิเศษทางภูมิศาสตร์ทำให้พื้นที่อำเภอภูเรือสามารถเพาะปลูกพืชพันธุ์ไม้ได้หลายชนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม้ดอกเมืองหนาว ไม่ว่าจะเป็นคริสต์มาส ไฮเดรนเยีย พิทูเนีย ซัลเวีย พีค๊อก ผีเสื้อ กุหลาบ ฯลฯ นอกจากนั้นแล้วยังสามารถเพาะปลูกไม้ดอกไม้ประดับได้ตลอดทั้งปี ทำให้อำเภอภูเรือได้ชื่อว่าเป็น "เมืองแห่งดอกไม้งามสามฤดู" อีกด้วย

1. อุทยานแห่งชาติภูเรือ
มีพื้นที่ครอบคลุมอำเภอภูเรือและอำเภอท่าลี่ นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่นี่ส่วนใหญ่ มักเดินทางขึ้นยอดภูเรือ เพื่อชมแสงแรกของพระอาทิตย์ และสัมผัสกับบรรยากาศหนาวเย็น ท่ามกลางทะเลหมอกที่ลอยคลอเคลียยอดเขา นอกจากนี้โดยรอบบริเวณยอดภูเรือยังมีธรรมชาติสวย ๆ ทั้งป่าสนเขา สวนหินธรรมชาติ และดอกไม้หลากหลายสายพันธุ์ให้เราได้ชื่นชม และยังมีที่เที่ยวที่น่...[ҹ]

สถานีทดลองเกษตรที่สูงภูเรือ
สถานีทดลองเกษตรที่สูงภูเรือ ตั้งอยู่ที่บ้านหินสอ ตำบลปลาบ่า เป็นสถานที่หนึ่งที่นักท่องเที่ยวนิยมการเที่ยวเชิงเกษตร สามารถซึมซับความประทับใจได้ด้วยการชมไม้ดอกไม้ประดับ พืชผัก ผลไม้เมืองหนาวพันธุ์แอปเปิล พันธุ์ท้อ พันธุ์พลับ พันธุ์องุ่นสำหรับทำไวน์ ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเก็บรับประทานสด ๆ ท่ามกลางบรรยากาศทิวทัศน์ภูเขาสูงปกคลุมด้วยอากาศหนาวเย็น ติดต่อสอบถามได้ที่
โทร..0-4289-1398

คำนวณเนิร์สเซอร์รี่
คำนวณเนิร์สเซอร์รี่ เป็นสวนดอกไม้ที่ผลิตไม้เมืองหนาวรายแรกของอำเภอภูเรือ ดอกไม้ที่ปลูกครั้งแรกคือ คริสต์มาสหลากสี พิทูเนีย เวฟ ซัลเวีย สนมังกร ดาวกระจาย เวอร์วีนา และเยอบีร่า เข้าเยี่ยมชมได้ทุกวัน ตั้งอยู่ริมถนนสาย - หล่มสัก บ้านสันติสุข ตำบลหนองบัว โทร..04289-9275

น้ำตกปลาบ่า / น้ำตกสองคอน
น้ำตกปลาบ่า / น้ำตกสองคอน อยู่ที่บ้านตาดสานและบ้านสองคอน ตำบลปลาบ่า เป็นน้ำตกที่เกิดจากความต่างระดับของชั้นหินในลำน้ำสาน บริเวณน้ำตกมีความรื่นรมย์สวยงาม มีลานหิน น้ำไหลตลอดปี เหมาะสำหรับการพักผ่อน รถยนต์เข้าถึงสะดวก

สวนดอกไม้ ที เอส เอ
สวนดอกไม้ ที เอส เอ ตั้งอยู่บ้านกกโพธิ์ริมน้ำสาน ตำบลร่องจิก เป็นบริษัทเอกชน เป็นแหล่งผลิตไม้ตัดดอกเมืองหนาว เช่น เยอบีร่า ทานตะวัน ไฮเดรนเยีย เป็นต้น ภายในสวนชมฟักทองยักษ์ แปลงไม้ดอกไม้ประดับ จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ไม้ดอกนานาพันธุ์ให้นักท่องเที่ยวเข้าชมฟรี
ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร..0-4289-1408

สวนองุ่นภูเรือวโนทยาน/โรงงานไว..
สวนองุ่นภูเรือวโนทยาน/โรงงานไวน์ชาโต้เดอเลย สวนองุ่นที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทย รวมองุ่นพันธุ์ดีจากต่างประเทศทั้งพันธุ์ที่ใช้รับประทานสดและพันธุ์ที่ใช้ในการผลิตไวน์ นอกจากนั้นยังสามารถเลือกซื้อของฝากทั้งองุ่นสด ๆ ผักปลอดสารพิษ ไวน์ชาโต้เดอเลย บรั่นดี วิคตอรี่ ผลิตภัณฑ์จากกลุ่มแม่บ้านจังหวัดเลยและสินค้าจากศูนย์ศิลปาชีพได้ที่อาคารชาโต้ เดอเลย ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.
โทร.. 0-4289-9275

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง มีพื้นที่ครอบคลุม 4 อำเภอของจังหวัดเลย คือ อ.ภูเรือ อ.วังสะพุง อ.ด่านซ้าย และ อ.ภูหลวง มีความสูงเฉลี่ยราว 1,400 เมตร จากระดับน้ำทะเล พื้นที่บนภูหลวงจะมีลักษณะเป็นที่ราบ บางตอนเป็นป่าสนและป่าดิบเขา ลักษณะที่สำคัญคือ ภูหลวงเป็นดินแดนแห่งพืชพรรณไม้ อาทิ กล้วยไม้ ก่อดำ สนสามใบ กุหลาบแดง กุหลาบขาว เมเปิล เป็นต้น สำหรับแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเดินเท้าเที่ยวชมคือ สวนสน ลานหิน ผาหิน และทุ่งหญ้า

อำเภอด่านซ้าย
ห่างจากอำเภอภูเรือ 32 กม. มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ คือ พระธาตุศรีสองรัก, วัดเนรมิตวิปัสสนา ภาพจิตรกรรมฝาผนัง วาดอยู่บนฝาผนังในอุโบสถ์, วัดโพนชัย ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญในการประกอบพิธีประเพณีผีตาโขน,