ระเบียงภูรีสอร์ท ภูเรือ จังหวัดเลย
แผนที่ระเบียงภูรีสอร์ท
- จากจังหวัดเลย ไปถึง อ.ภูเรือ.. ผ่านปั้ม ปตท. (ซ้าย) ที่ว่าการภูเรือ (ขวา) ตลาดสด (ขวา) ธ.ไทยพาณิชย์ (ซ้าย)
จะเห็นป้ายระเบียงภูรีสอร์ท อยู่ริมถนนใหญ่ (ขวา) ข้างธนาคารออมสิน เลี้ยวขวาเข้าไป 150 เมตร ถึงระเบียงภูรีสอร์ท
- จาก อ.ด่านซ้าย ไปถึง อ.ภูเรือ.. ผ่าน โรงพยาบาลภูเรือ (ซ้าย) สำนักงานเทศบาล (ขวา) อีก 500 เมตร
จะเห็นป้ายระเบียงภูรีสอร์ท อยู่ริมถนนใหญ่ (ซ้าย) ข้างธนาคารออมสิน เลี้ยวซ้ายเข้าไป 150 เมตร ถึงระเบียงภูรีสอร์ท
- จากทางขึ้นอุทยานแห่งชาติภูเรือ ข้างตลาดสดภูเรือ ตรงข้ามธนาคารไทยพาณิชย์ จากถนนใหญ่ 150 เมตร ซ้ายมือ
จะเห็นป้ายระเบียงภูรีสอร์ท เลี้ยวซ้าย 100 เมตรถึงระเบียงภูรีสอร์ท
** หมายเหตุ .. รถทัวร์ใหญ่ ให้เข้าเส้นทางขึ้นอุทยานแห่งชาติภูเรือ
.. รถเล็กเลี้ยวข้างธนาคารออมสินได้เลย
ผังบ้านพัก โรงแรมระเบียงภู
กลุ่มบ้านพัก A 1 ,2, 3 และ V1
บ้านพัก A1,A2,A3,V1 จากซ้ายไปขวา มี 4 หลัง
A1 บ้านอัญชัน, A2 บ้านดาหลา, A3 บ้านทองกวาว, V1 บ้านปลูกรัก
กลุ่มบ้านพัก A 4-5-6
กลุ่มบ้านพัก A 4, A5, A 6 มี 3 หลัง
กลุ่มบ้านพัก A 7 - A 13
กลุ่มบ้านพัก A 7 - A 11 มี 7 หลัง
ซ้ายมือ A7 บ้านพุทธรักษา, A8 บ้านแสงจันทร์, A9 บ้านจันทร์กระจ่าง, A10 บ้านชวนชม, A11 บ้านชมนาด
ขวามือ A12 บ้านราชาวดี, A13 บ้านพวงชมพู
กลุ่มบ้านพัก A 12,A13,A14
กลุ่มบ้านพัก A12บ้านราชาวดี, A13บ้านพวงชมพู, A14เรือนระเบียงภู
จากถนนใหญ่-ข้างโลตัสและบิ้กซี- เ..
เส้นทางขึ้นอุทยานภูเรือ เลี้ยว..
ถึงแล้วระเบียงภูรีสอร์ท (เข้าไป1..