แผนที่ระเบียงภูรีสอร์ท
- จากจังหวัดเลย ไปถึง อ.ภูเรือ.. ผ่านปั้ม ปตท. (ซ้าย) ที่ว่าการภูเรือ (ขวา) ตลาดสด (ขวา) ธ.ไทยพาณิชย์ (ซ้าย)
จะเห็นป้ายระเบียงภูรีสอร์ท อยู่ริมถนนใหญ่ (ขวา) ข้างธนาคารออมสิน เลี้ยวขวาเข้าไป 150 เมตร ถึงระเบียงภูรีสอร์ท
- จาก อ.ด่านซ้าย ไปถึง อ.ภูเรือ.. ผ่าน โรงพยาบาลภูเรือ (ซ้าย) สำนักงานเทศบาล (ขวา) อีก 500 เมตร
จะเห็นป้ายระเบียงภูรีสอร์ท อยู่ริมถนนใหญ่ (ซ้าย) ข้างธนาคารออมสิน เลี้ยวซ้ายเข้าไป 150 เมตร ถึงระเบียงภูรีสอร์ท
- จากทางขึ้นอุทยานแห่งชาติภูเรือ ข้างตลาดสดภูเรือ ตรงข้ามธนาคารไทยพาณิชย์ จากถนนใหญ่ 150 เมตร ซ้ายมือ
จะเห็นป้ายระเบียงภูรีสอร์ท เลี้ยวซ้าย 100 เมตรถึงระเบียงภูรีสอร์ท
** หมายเหตุ .. รถทัวร์ใหญ่ ให้เข้าเส้นทางขึ้นอุทยานแห่งชาติภูเรือ
.. รถเล็กเลี้ยวข้างธนาคารออมสินได้เลย
ผังบ้านพัก โรงแรมระเบียงภู
กลุ่มบ้านพัก A 1 - A 3
บ้านพัก A 1 - A 3 จากซ้ายไปขวา มี 3 หลัง
A1.บ้านอัญชัน A2.บ้านดาหลา A3.บ้านทองกวาว
กลุ่มบ้านพัก A 4 - A 6
กลุ่มบ้านพัก A 4 - A 6 มี 3 หลัง จากซ้ายไปขวา
A4.บ้านพวงแสด A5.บ้านผกากรอง A6.บ้านพวงผกา
กลุ่มบ้านพัก A 7 - A 14
กลุ่มบ้านพัก A 7 - A 14 มี 8 หลัง
A7.บ้านพุทธรักษา A8.บ้านแสงจันทร์ A9.บ้านจันทร์กระจ่าง A10.บ้านชวนชม
A11.บ้านชมนาด A12.บ้านพวงชมพู A.113 บ้านราชาวดี A14. เรือนระเบียงภู
ระเบียงภูรีสอร์ท จากถนนใหญ่เข้าไป 100 เมตร ซ้ายมือ
จากถนนใหญ่ ขวามือ100 เมตร ข้างโลตัส
เส้นทางขึ้นอุทยานภูเรือ เลี้ยวซ้าย 150 เมตร
ถึงแล้วระเบียงภูรีสอร์ท