แผนที่ระเบียงภูรีสอร์ท
- จากจังหวัดเลย ไปถึง อ.ภูเรือ.. ผ่านปั้ม ปตท. (ซ้าย) ที่ว่าการภูเรือ (ขวา) ตลาดสด (ขวา) ธ.ไทยพาณิชย์ (ซ้าย)
จะเห็นป้ายระเบียงภูรีสอร์ท อยู่ริมถนนใหญ่ (ขวา) ข้างธนาคารออมสิน เลี้ยวขวาเข้าไป 150 เมตร ถึงระเบียงภูรีสอร์ท
- จาก อ.ด่านซ้าย ไปถึง อ.ภูเรือ.. ผ่าน โรงพยาบาลภูเรือ (ซ้าย) สำนักงานเทศบาล (ขวา) อีก 500 เมตร
จะเห็นป้ายระเบียงภูรีสอร์ท อยู่ริมถนนใหญ่ (ซ้าย) ข้างธนาคารออมสิน เลี้ยวซ้ายเข้าไป 150 เมตร ถึงระเบียงภูรีสอร์ท
- จากทางขึ้นอุทยานแห่งชาติภูเรือ ข้างตลาดสดภูเรือ ตรงข้ามธนาคารไทยพาณิชย์ จากถนนใหญ่ 150 เมตร ซ้ายมือ
จะเห็นป้ายระเบียงภูรีสอร์ท เลี้ยวซ้าย 100 เมตรถึงระเบียงภูรีสอร์ท
** หมายเหตุ .. รถทัวร์ใหญ่ ให้เข้าเส้นทางขึ้นอุทยานแห่งชาติภูเรือ
.. รถเล็กเลี้ยวข้างธนาคารออมสินได้เลย
ผังบ้านพัก โรงแรมระเบียงภู
กลุ่มบ้านพัก A 1 ,2, 3
บ้านพัก A 1 - A 3 จากซ้ายไปขวา มี 3 หลัง
A1 บ้านอัญชัน, A2 บ้านดาหลา, A3 บ้านทองกวาว
กลุ่มบ้านพัก A 4-5-6
กลุ่มบ้านพัก A 4, A5, A 6 มี 3 หลัง จากซ้ายไปขวา
A4 บ้านพวงแสด, A5 บ้านผกากรอง, A6 บ้านพวงผกา
กลุ่มบ้านพัก A 7 - A 14
กลุ่มบ้านพัก A 7 - A 14 มี 8 หลัง
A7 บ้านพุทธรักษา, A8 บ้านแสงจันทร์, A9 บ้านจันทร์กระจ่าง, A10 บ้านชวนชม,
A11 บ้านชมนาด, A12 บ้านพวงชมพู, A113 บ้านราชาวดี, A14 เรือนระเบียงภู
ระเบียงภูรีสอร์ท จากถนนใหญ่เข้าไป 100 เมตร ซ้ายมือ
จากถนนใหญ่ ขวามือ100 เมตร ข้างโลตัส
เส้นทางขึ้นอุทยานภูเรือ เลี้ยวซ้าย 150 เมตร
ถึงแล้วระเบียงภูรีสอร์ท