ราคาบ้านพัก เดือนตุลาคม-กุมภาพันธ์ (วันอาทิตย์ - ศุกร์)
ราคา วันอาทิตย์ - วันศุกร์
หมายเหตุ ... ราคานี้ ไม่มีอาหารเช้า

ราคาบ้านพัก ตุลาคม-มกราคม (ราคาไม่มีอาหารเช้า)
ราคาที่พัก (ราคานี่้ไม่มีอาหารเช้า)

ราคาบ้านพัก เดือนธันวาคม ถึงเดือนมกราคม
ราคานี้ มีอาหารเช้า

ราคาเต้นท์
ราคาเต้นท์ นอน 2 คน 400 บาท พร้อมเครื่องนอน
ราคาเต้นท์ นอน 3 คน 550 บาท พร้อมเครื่องนอน
นำเต้นท์มาเอง คิดค่าสถานที่ คนละ 150 บาท/คน (มีอาหารเช้า)
(มีห้องน้ำอุ่นไว้บริการ)

พื้นที่กางเต้นท์

นอนเต้นท์4

นอนเต้นท์5

ลานเต้นท์

ห้องน้ำสำหรับนอนเต้นท์