ระเบียงภูรีสอร์ท ภูเรือ จังหวัดเลย
1 กลุ่มบ้านพัก A 1,2,3 (บนสุด A1 กลาง A2 ล่..

2 กลุ่มบ้านพัก A3, A2, A1

3 กลุ่มบ้านพัก A 4, A5, A6 (ซ้ายมือ A4 กลา..

4 กลุ่มบ้านพัก A6, A5, A4 (บนขวามือ A6 กลา..

5 บ้าน V1 ปลูกรัก (ติดลำห้วย)

6 กลุ่มบ้านพัก A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13 (ซ้ายเ..

7 กลุ่มบ้าน A10, A11, A12, A13

8 กลุ่มบ้านพัก A7 - A13

9 กลุ่มบ้านพัก A12, A13, A14