สำหรับท่านที่มาเป็นหมู่คณะ..ทานอาหารมื้อเย็น จัดเลีี้ยงสังสรรค์

จัดอบรมสัมมนา1

อบรมสัมมนา2

อบรมสัมมนา3

อบรมสัมมนา4

จัดเลี้ยงสังสรรค์มื้่อเย็น1

จัดเลี้ยงสังสรรค์มื้่อเย็น2

สังสรรค์ตอนเย็น