สำหรับท่านที่มาเป็นหมู่คณะ..

จัดอบรมสัมมนา

สำหรับหมู่คณะ1

กิจกรรมยามเย็น

งานเลี้ยงสังสรรค์

มาเป็นหมู่คณะ

อบรมสัมมนา

พักเบรค-กาแฟ

สังสรรค์ตอนเย็น