สำหรับท่านที่มาเป็นหมู่คณะ..ทานอาหารมื้อเย็น จัดเลีี้ยงสังสรรค์

จัดอบรมสัมมนา

สำหรับหมู่คณะ1

กิจกรรมยามเย็น

งานเลี้ยงสังสรรค์ (มื้อเย็น)

มาเป็นหมู่คณะ

อาหารมื้อเย็น

จัดเลี้ยง..สนุกสนาน

สังสรรค์ตอนเย็น